Co-Grows trädgårdsdelning är Sveriges nya matrörelseDen nya rörelsen Co-Grow använder sig av delningsekonomi för att bidra till ökad hållbar matproduktion. Med den nya tjänsten co-grow.se kan trädgårdsägare och matodlare nu hitta varandra för att dela trädgård.
  – Vi tror på att alla kan odla mat och vill återta köksträdgården som var vanlig förr i tiden, eftersom hemmaodling är hållbart, säger Co-Grows grundare Rebecka Hagman.
  Som föräldraledig promenerade hon med sin son bland villaträdgårdar och önskade att hon som bor i lägenhet kunde få odla mat där. Då föddes idén om Co-Grow trädgårdsdelning.

Tjänsten är ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar. Med hemmaodling finns möjlighet till en egen kompost vilket leder till ett tätt näringskretslopp. Det går att odla ekologiskt och giftfritt. Och att äta en växtbaserad kost är dessutom klimatsmart, hälsosamt och billigt.
  Den sociala vinsten med trädgårdsdelning är också väldigt stor.
  – Sedan jag började med att matcha Co-Growers våren 2016 har vi fått 185 matcher på nya kartan, plus en i Finland. Det är fantastiskt fina möten mellan odlare och trädgårdsägare. Vi ser också att olika generationer får möjlighet att mötas, berättar Rebecka Hagman.

Nu är målet
att Co-Grow ska växa i hela landet.
  – Eftersom vi tror på att alla kan odla mat ska vi framöver starta verksamheter för att inkludera så många som möjligt i matrörelsen. Nyligen tilldelades Co-Grow 300 000 kronor från Vinnova för att utveckla ett innovativt holistiskt matsystem, berättar Rebecka Hagman.


Text: Lotta Görling

.