Patrik Sjöberg tillsammans med Linda Grådal på Stockholm Stadion inför kampanjen Idrottsbrevet.

Tre ska bli noll


Under internationella brottsofferdagen den 22 februari lanserade Treskablinoll sin kampanj ”Förskolebrevet”, ett brev riktat till landets alla förskolor med en uppmaning att inkludera integritet på schemat. Företaget är inte vinstdrivande och arbetar för barns rätt till en trygg barndom utan sexuella övergrepp.


Grundaren av Treskablinoll, Elaine Eksvärd, blev själv utsatt som barn av sin pappa. I boken ”Medan han lever” berättar hon om övergreppen. Efter att ha mötts av den tystnad som anhöriga till hennes pappa utsatte henne för arbetar hon enligt filosofin ”Vi ska inte värna om vuxnas tår – vi ska värna om barnens säkerhet”.
  – Tystnaden är pedofilens bästa vän. Nu bryter vi den tystnaden genom att prata om sexuella övergrepp och dessutom lära både barn och vuxna integritet. Därför är det min mission att göra varje plats där barn vistas säker. Tre ska bli noll.

Forskarna framhåller att
sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. Enligt G Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Det blir, lågt räknat, ungefär tre barn i en klass på 30 barn. Detta visar undersökningen från 2007.
  – Enligt mer färska undersökningar via Stiftelsen Allmänna Barnhuset rör det sig snarare om ett barn av fem, det vill säga sex barn i varje klass. Och enligt BRIS är siffran fyra barn i varje klass. Siffrorna varierar, men det vi vet är att mörkertalet är enormt stort och sexuella övergrepp på barn måste få ett slut, säger Linda Grådal, projektledare för Treskablinoll.

Trots den korta
tid som gått sedan förskolebrevet lanserades har det gett eko hela vägen till regeringen. Under en pressträff nyligen meddelade utbildningsminister Gustav Fridolin att integritet behövs och har gett skolverket i uppdrag att uppdatera och förtydliga läroplanen för förskolor. Ett område som ska ses över är barnens rätt till integritet. Utbildningsminister Gustav Fridolin säger klart och tydligt att de vill hjälpa barn som är utsatta för sexuella övergrepp.
  – Den läroplan som finns idag har funnits över 20 år och är i stort behov av förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy. Idag är tröskeln för sexualbrott alldeles för låg, i varje klass finns framtidens offer men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder, säger Linda Grådal.

Västerås Stads förskolor ställer sig bakom Förskolebrevet.
  – Vi ser mycket positivt på initiativet Förskolebrevet. Inom våra förskolor arbetar vi aktivt och målmedvetet med barnens trygghet, lärande och utveckling, ämnet runt barns integritet kan inte diskuteras nog och är ett av de viktigaste för våra barns välbefinnande och trygghet. Alla initiativ för att motverka och förebygga utnyttjande av barn är viktiga och välkomna. Vi kommer att sprida innehållet i Förskolebrevet och prata om det på förskolorna på olika sätt, säger Eva Stenberg, förskolechef, i en intervju med P4 Västmanland.

Målet mot att tre ska bli noll sker även inom andra forum än förskolan.
  – Vi vet att de flesta övergreppen sker i hemmet eller i nära anslutning till hemmet, idrottsvärlden är inget undantag, berättar Linda Grådal.

Patrik Sjöberg är en av Sveriges mest kända och framgångsrika idrottsmän genom tiderna, 1987 hoppade han 2,42 meter på DN-galan i Stockholm. Detta gjorde honom till innehavare av världsrekordet. Idag är Patrik Sjöberg världens tredje bäste höjdhoppare genom tiderna.

När vi ses på Stockholm Stadion är det nästan 30 år sedan rekordet sattes. Nu är han på plats för att tillsammans med Treskablinoll lansera Idrottsbrevet, en kampanj riktad mot idrottsvärlden där det sker sexuella övergrepp. För Patrik Sjöbergs del var det hans tränare Viljo Nousiainen som utnyttjade honom sexuellt och en fråga som han ställer är just den, varför var det ingen vuxen som såg att något var fel?
  – Det Viljo gjorde mot mig och mot andra barn var den viktigaste anledningen till att jag skrev boken ”Det du inte såg” och att jag än idag fortsätter att föreläsa och ifrågasätta.

Rädslan att fler barn kommer att drabbas tär på honom.
  – Föräldrar måste förstå att idrotten struntar i dina barn, det är upp till dig som förälder att närvara och ställa frågor. Kolla upp om klubbarna har en handlingsplan och om de faktiskt använder sig av den. Nu får idrotten vakna, säger Patrik Sjöberg.

Text och foto: Lotta Görling


.