Familjen som bryter normerna

Malin Aghed är medlem i en ovanlig familjekonstellation. Den består av tre vuxna och massa barn. De bor inte tillsammans men betraktar sig som en familj och delar allt med varandra. 2016 gjorde de ett uppmärksammat köpstoppsår och under 2017 rensar de tillsammans.

En vanlig definition är att norm är mönster man inte är medveten om men som det kan vara en god ide att ifrågasätta. En gräns som inte finns i marken utan är tillverkad av människor. Ukulelefamiljen, som den kallas, vill utmana de normerna, gällande vad som kan vara en familj men också gällande normer kring konsumtion och hur vi lever våra liv.
  – Vi i Ukulelefamiljen tycker oss inte vara särskilt annorlunda: vi är tre vänner med barn som bestämt sig för att vara familj och som haft ett års köpstopp och som nu genomgår en rensning tillsammans. Att något av detta är normbrytande år 2017 är förvånande i sig, säger Malin Aghed, en av Ukulelefamiljens medlemmar.
  Hon berättar om några exempel på familjenormer i samhället: ska vi beställa biobiljett på nätet är siffran 2 förinställd. En ”familj” på en nöjespark får oftast innehålla två vuxna och två barn. För det första är alltså begreppet familj norm, och för det andra är mängden människor i familjen norm.
  – Att vara nöjd singel stör somligas världsbild. Att säga nej till konsumtion får folk att känna sig anklagade eller tycka synd om en och vilja bjuda. Det är snällt, men det är inte det som är poängen, säger Malin.
  Under köpstoppsåret märkte de hur provocerande deras val kan vara. Som om de, genom att förändra sina konsumtionsvanor, samtidigt skulle mena att andra måste göra detsamma.
  – Människor ber om ursäkt om de köpt något. Vi säger ingenting om någon annan, men vi upptäcker saker om oss själva och det samhälle vi lever i. Med köpstopp följer ökad miljömedvetenhet, kreativitet och samtal om livet.
  En del börjar prata om tjänster, gentjänster, nytta. I Ukulelefamiljen, som i alla fungerande relationer, handlar det inte om att räkna fördelar.
  – Tacksåmycket-värme ryms, men inte förpliktigande och pressande tacksamhet, säger Malin.
  Huruvida något är normbrytande eller normbevarande avgörs av vem det är som betraktar. Malin menar att storfamiljsgrejen är gammal som gatan, men att den är släktbaserad. Historiskt sett är det kärnfamiljsnormen som är ny, men den normen har gjort många människor ensamma.


Text: Johanna Stål
Foto: Bertil Carlsson