Sommarlov, perfekt tillfälle att driva företag

Före sjunde året i rad har AMA Arbetsmarknad, en utförarorganisation till Västerås stad, drivit projektet Sommarlovsentreprenörer.

Sommarlovsentreprenör är ett koncept som används på flera ställen i landet riktat till gymnasieungdomar. Det handlar om att ge ungdomar en möjlighet att prova på hur det är att driva eget företag och att vara entreprenör och väcka intresse för att starta ett eget företag i framtiden. Inriktningen till företagen har de valt själva och till sin hjälp har de fått handledning och ett stipendium på 2000 kronor.

Stina Åkerlund Lennes företag Menscykel vann pris för Hållbar utveckling med motiveringen:
  ”Stina Åkerlund Lennes har i sitt företagande genom ett väl genomtänkt koncept täckt in stora delar av både miljö, samhälle och entreprenörskap i sin affärsidé. Under kick-off veckan har hon varit öppen för nya idéer och visat stort engagemang. Hon har på ett målmedvetet och engagerat sätt skapat en innovativ affärsidé som bryter mot normer och arbetar för att skapa en förändring i samhället. Stina har visat ett stort kurage och stått upp för det hon tror på för att skapa ett mer jämställt samhälle.”
  – Det känns jätteroligt och väldigt hedrande. Det har gått helt okej i sommar, jag har stått på stan med min röda cykel och sålt ekologiska mensskydd styckevis. Det har varit många som tittat och kommit fram för att prata. Men det märks att det fortfarande är tabu att prata om mens, det är synd, säger hon.

Är mensskydd farliga?
  – Dioxiner är ett miljögift som bildas vid tillverkning och förbränning av bland annat produkter som innehåller klor vilket vanliga mensskydd gör. Hur skadliga vanliga mensskydd är för kroppen är dock ytterst oklart eftersom innehållet inte granskats, berättar Stina.

Enligt Hanna Lundqvist
som skrivit en kandidatuppsats om dioxiner i tamponger vid Lunds Universitet så är halterna dioxin i tamponger låga. I hennes forskning påpekar hon att det dock kan vara farligt eftersom det knappt finns någon forskning på dioxiner och förbränning av bland annat produkter som innehåller klor. Dioxiner kan orsaka försämrad fortplantningsförmåga, sämre immunförsvar och cancer. Det sprids genom luften och vår miljö klarar inte av bryta ner det och det lagras dessutom i kroppen.
  Vilka gifter har faktiskt används? Hur besprutad är bomullen? Hur stor andel är plast?
  – Oroväckande? Absolut, men ha även i åtanke att den största exponeringen av dioxiner för oss människor är genom fisk, kött och mejeriprodukter. Detta utesluter dock inte att vanliga mensskydd är farliga. Välj ekologiskt istället, säger Stina.

Text: Lotta Görling