Tillsammans för psykisk hälsa


Den psykiska ohälsan ökar bland barn, allt fler mår dåligt, framförallt tonåringar. Det visar forskning och det märks hos Bris som får fler samtal än någonsin. Ingen vet exakt vad det beror på, om det handlar om stress i skolan, oro för framtiden eller om något annat.

Samtalen till Bris ökade med sex procent jämfört med förra årets sommarlov. Totalt hade Bris kuratorer över 4000 kontakter via mejl, chatt och telefon. Fyra av tio samtal handlar om psykisk ohälsa. Både den samlade forskningen och barns samtal till Bris visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i Sverige.     – Att fler barn mår dåligt leder till ett ökat tryck hos Bris. Vi vet också att samhällets stöd brister, läget inom barn- och ungdomspsykiatrin är otroligt ansträngt. Nästan alla barn i Sverige känner till Bris och många vänder sig hit när de inte får stöd i sin närhet, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare i ett pressmeddelande.

För Mona Pettersson, som idag är mentor åt unga, är rapporterna en verklighet hon är uppvuxen med. Så länge hon kan minnas har hennes psykiska hälsa pendlat, först när hon vaknade upp på sjukhuset efter ett självmordsförsök så insåg hon att hon måste göra något. Då hade hon levt över 40 år med sin psykiska obalans.
  – Jag började med att be om hjälp, från min man och mitt barn men även professionell hjälp. Jag var ju egentligen levnadsglad, hur kunde jag må så dåligt?

Erfarenheterna från att resa sig och gå vidare utan att skämmas för sin psykiska ohälsa blev starten på på Mona Petterssons mentorskap. Nu driver hon tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ett treårigt samverkansprojekt ”Tillsammans för psykisk hälsa”.
  – Jag har funderat mycket på vad jag hade behövt när jag var ung och nu omsätter jag det i en studiecirkel som vänder sig till unga mellan 18 och 30 år som lever med psykisk ohälsa och behöver verktyg för att hitta balans i livet.

Studiecirkeln är en
av tio delprojekt, och ett av de få som riktar sig till unga vuxna. Psykisk ohälsa kan drabba alla någon gång i livet. Tre av fyra har erfarenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa.
  – Tänk om jag hade fått veta vad jag vet idag om min hälsa när jag var ung, det borde vara lika självklart att tala om psykisk ohälsa som om fysisk ohälsa i skolan, säger Mona Pettersson.

Västmanlands ungdomar är inget undantag visar det första resultatet från årets undersökning Liv och Hälsa från Region Västmanland. Bland tjejer i årskurs 9 har andelen som mår bra eller mycket bra minskat från 78 till 64 procent mellan 2012 och 2017.
  – Trots att färre ungdomar mår bra, rapporterar ändå 88 procent att de är nöjda med sin fritid. Och när det gäller levnadsvanor har en del utvecklats positivt med minskade alkohol-, narkotika- och rökvanor, medan andra som sömn- och frukostvanor har utvecklats negativt, säger folkhälsoplanerare Linnea Paulsson.

Varje år genomförs
Gröna Draken-dagen med Ungdomens Hållbarhetsting, i år med fokus på Globala målen och specifikt mål nummer tre, Hälsa och välbefinnande.
  – Helt enligt det nya tema som Förbundet Agenda 21 ställt sig bakom, en hållbar och rättvis framtid. Psykisk ohälsa bland ungdomar kommer allvarligt försvåra möjligheterna till att bygga en framtid som är rättvis och hållbar. Det är därför viktigt att tillsammans skapa en framtid där ungdomars hälsa prioriteras. Vi behöver gemensamt ta oss an de samhällsfrågor som kan återupprätta framtidstron och tilliten och ta tillvara på det engagemang som ungdomar har kring sin framtid, säger förbundets ordförande Maria Lindelöf.

Text: Lotta Görling
Foto: Shutterstock