Ny organisation för Gröna Draken och kansliet


Görlings Skrivbyrå AB har tagit över produktionen av Gröna Draken och Lotta Görling är även utsedd till ny förbundssekreterare. Rolf A Hellström fortsätter som administratör och controller. Förbundet har idag ett nytt och eget kansli på Falkenbergska kvarnen i Västerås. Förbundet tackar Texttanken med personal för deras arbete genom åren.

Verksamhetsutveckling

Styrelsen har under 2017 initierat en översyn av Förbundets strategi för perioden 2018–2020. Avsikten är att ännu bättre leva upp till ambitionen att vara ”pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling”. Genom tidningen Gröna Draken och genomförda projekt har vi i första hand varit” pådrivare och kunskapsspridare”, men för framtiden söker styrelsen en strategi för att bättre leva upp till rollen som nätverksbyggare.

I och med
att Agenda 21 har ersatts av Agenda 2030 i form av FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling, ser vi att ansvaret för hållbar utveckling flyttats från ett individperspektiv till att alla måste dela det ansvaret; individer, familjer, företag, organisationer, civilsamhälle och regeringar.
  Den här förändringen innebär framför allt tydligare fokus på företagens roll i hållbarhetsarbetet, vilket ställer nya krav på Förbundet att vara ”pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare” mot företagen. Strategiarbetet syftar därmed också till att göra Förbundet mera relevant för företagen och därmed locka fler företag som medlemmar.

Arbetsplan 2018 för ordinarie verksamhet:
1.
Utgivning av tidningen Gröna Draken till hushållen i Västmanlands län och Heby kommun. Tidningen ska ges ut med fyra nummer under 2018.
2.
Gröna Draken-dagen med Ungdomsting för hållbar utveckling arrangeras igen under 2018 under förutsättning att extra projektmedel kan erhållas.

Arbetsplan 2018, projektverksamhet inom temat ”En hållbar och rättvis framtid”:
1.
Svett och Watt (Vett & Watt Idrott) fortsätter som en del av det nya projekttemat med de globala målen ”Hållbar energi för alla” och ”Hållbara städer och samhällen”. Projektet pågår fram till 2018-08-31.
2.
Förbundet planerar att söka projektmedel för de två slutförda och redovisade förstudierna: • Friluftsliv för alla och ByggaBo.


Text: Lotta Görling
Foto: Peter Krüger


.