Pär Wallin tycker att det är bra med tekniska lösningar som gör att man kan minska elförbrukningen.

Smart el hjälper familjen att minska förbrukningen


Det smarta elnätets hjälpmedel har lärt familjen Wallin att göra energisnålare val i sin bostad. – Men enkla åtgärder som vi tidigare inte tänkte på kan vi påverka vår energiförbrukning, säger Pär Wallin.

Familjen Wallin flyttade till Allmogeplatsen på Vallby i april 2014, när huset var ombyggt och förberett för projektet Framtidsgränd. Egentligen var det inte i första hand miljöintresset som lockade familjen till huset. Snarare en fyrarummare på nedre plan.
  – Men visst är vi även intresserade av miljöfrågor och tycker det är spännande att delta i det här projektet, säger Pär Wallin när han visar oss runt i lägenheten.
  Här bor Pär med sin fru och tre barn.
  På väg in till huset har vi noterat alla solpaneler som är monterade på balkongernas räcken och husfasader mot söder.
  – Solpanelerna är ju mest aktiva på sommaren. Solenergin kan lagras på något sätt så att vi får tillbaka en del under vinterhalvåret, fortsätter han.
  Vid ombyggnaden installerades det som kallas smarta elnät. Det innebär en hel del hjälpmedel som gör att familjen kan se hur energiförbrukningen och vattenförbrukningen ökar eller minskar. Temperaturen på vattnet kan styras på olika sätt. Vid diskbänken sitter en mätare som visar hur varmt vattnet är. Det finns även en styrenhet som stänger av vattnet efter en viss tid.
  Tre fasta eluttag och ett flyttbart uttag är alla kopplade till en så kallad hemmabortaknapp som sitter vid entrédörren. Uttagen är styrbara och kan sättas på och stängas av via hemmabortaknappen eller via en app i mobilen när hyresgästerna har gått ut eller kommer hem.
  Men det finns fler möjligheter att spara el och vatten.
  – De flesta låter nog vattnet rinna, till exempel när man ska ta sitt första glas vatten på morgonen. Men vi har fått lära om. Vi låter det första vattnet rinna ner i en vattenkannan. Då tar vi hand om vatten som annars skulle spolats bort. Dessutom fyller vi flaskor som vi ställer i kylen.
  – Tidigare kunde vi se på Mälarenergis hemsida hur förbrukningen ökade eller minskade beroende på vad vi gjorde, säger Pär Wallin och fortsätter:
  – Det var intressant att se hur förbrukningen varierade när vi satte på eller av till exempel ugnen eller diskmaskinen. En rolig och pedagogisk detalj är att duschhandtaget skiftar färg i blått, grönt eller rött, beroende på hur varmt vattnet är.
  – När det blir rött går det åt för mycket energi, berättar Pär Wallin.
  – Vi drar också ur kontakten till TV:n varje kväll. Det är faktiskt så att den drar ganska mycket el på stand by-läge.
  Pär Wallin konstaterar att familjen lärt sig att tänka på ett energisnålare sätt, tack vare det smarta elnätet i bostaden.
  – Det är lite svårare att få med barnen på banan. Den äldsta dottern pluggar just nu på annan ort. Det märktes direkt att energiförbrukningen gick ner när hon flyttade, säger Pär Wallin och skrattar.

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger


.