Badet förblev stängt även under den här sommaren. Viggsjön ligger vackert utefter länsvägen mellan Salbohed och Hedåker.

Rädda Viggsjön!


För eleverna i Kilbo skola har terminen haft ett annorlunda tema – att åter få Viggsjön till den fina badsjö som den varit för några år sedan. Tillsammans med Sala kommuns ekolog har de påbörjat ett skolarbete.
  – Viggsjön har under de senaste åren haft stora problem med algblomning och under stora delar av sommaren har det varit badförbud, berättar Lena Hedberg, lärare på Kilboskola.

Förhoppningarna är stora att det går att rädda sjön och att den ska bli badbar igen. Projektet sker tillsammans med Tappebosjöarnas fiskevårdsområdesförening och de har även haft besök från konsulter som arbetat med sjön Hönsan i Hedemora, och som berättat hur deras lyckosamma arbete gått till.
  – Sjön Hönsan är samma typ av sjö – en åsgropsjö med i princip grundvatten och där har restaureringsarbetet kommit så långt att det återigen går att bada i sjön. Men vi är mycket bekymrade för utvecklingen i Viggsjön. Inte minst eftersom det är en mycket fin badvattensjö med i princip ett vatten som håller dricksvattenklass, säger Kjell Eklund, ekolog.

Problemet med algblomning
har funnits några år, men då har det varit fråga om tillfälliga uppblomningar som gått över när det kommit större regn eller när hösten kommit och vattnet åter kylts av.
  – Men under fjolåret blev blomningen kraftigare och gav sig inte, utan kommunen tvingades stänga badet ganska tidigt på sommaren. När våren kom nu i mars i år och isen försvann, fann vi till vår förvåning att det fortfarande var algblomning, berättar Kjell Eklund, som då insåg att det var något allvarligt fel med sjön.

För mellanstadieeleverna
på Kilboskola innebär det att klassrummet stundtals flyttats ut till Viggsjön där de har gjort observationer.
  – Vi tagit vattenprover som har analyserats, tagit siktdjupsmätningar och vattendjupsmätningar, allt för kartlägga vad det är som orsakar algblomningen. Nu ska vi se hur fiskebeståndet mår, säger Lena Hedberg.

Det är en solig men kylig dag i oktober, några elever värmer frusna fötter och händer vid grillen, några tittar nyfiket på de uppdragna fiskarna. Sportfiskeklubben Silverfiskarna är på plats och de ser till att det finns både flytvästar, fiskespön och metmask. Kvällen innan har de lagt ut nät som vittjas tillsammans med eleverna. Fiskarna ska mätas, räknas och artbestämmas. Några prover är tänkta att ta med till klassrummet för att undersökas lite närmare.
  – I nätet så har det fastnat en guldid, en guldfisk, det är ett par år sedan vi först upptäckte att det fanns guldfisk i sjön. Möjligen bidrar den till algblomningen, den är växtätan- Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Det förekommer i alla vatten och blommar vanligtvis nära vattenytan där solljuset är starkast. Det kan förekomma under hela året men är starkast mot slutet av sommaren när vattnet har varit varmt länge. de och bökar gärna runt i botten, berättar Lasse Ohlsson från sportfiskeklubben.

Han berättar att vissa fiskarter har blivit färre genom åren.
  – Ökad förekomst av östrogen i vatten har kraftigt försvårat fiskars reproduktionsförmåga. Många forskare är eniga om att rester från mediciner är en av de mest troliga orsakerna. v denna anledning har jag själv nyligen lämnat ett medborgarförslag till Salas kommunstyrelse att undersöka Salas avloppsreningverks utsläpp i Sagån. Det är naturligtvis inte bara fiskar som påverkas, men de är en bra miljöindikator. Om de påverkas kan vi utgå från att ämnena har en påverkan även på andra djur och i förlängningen även på människor, säger Lasse Ohlsson.

Runt Viggsjön är det full aktivitet, eleverna fångar fiskar både från bryggan och ekan, grillen går varm och stora protokoll med uppgifter om dagens fångst sitter fästade på omklädningsrummen, precis bredvid anslaget om badförbud på grund av algblomning. Elevernas högsta önskan är att få tillbaka sin fina badsjö.
  – För Sala kommun är det en självklarhet att orsaken till den kraftiga algblomningen kartläggs och att vi löser frågan om hur vi ska återfå den fina badsjön. Vi tror att detta kommer att lösas eftersom det finns exempel på och erfarenheter om hur det arbetet kan gå till, säger Kjell Eklund.

Text och foto: Lotta Görling


.