Kontakta oss 2019-01-14T14:55:34+00:00

Kansli

Lotta Görling

Förbundssekreterare
Lotta Görling
073-654 74 31
lotta@fa21.se

Rolf A Hellström

Kassör
Rolf A Hellström
073-600 61 70
rolf@fa21.se

Adress
Förbundet Agenda 2030
Skultunavägen 1
722 17 Västerås

Gröna Draken

Chefredaktör
Lotta Görling
073-654 74 31
lotta@fa21.se

Redaktionsråd
Lotta Görling, chefredaktör
Ann-Sofie Pfeiffer, Mälarenergi AB
Gerd Svedberg, Sala kommun
Jessika Hedén, Mälardalens högskola
Catharina Petrini, VafabMiljö
Sara Kjellerhag, Svenska Kyrkan

Korrekturläsning
Hans Mejdevi

Utgivning 2019
Nr 1 delas ut vecka 11
Nr 2 delas ut vecka 20
Nr 3 delas ut vecka 37
Nr 4 delas ut vecka 48

Annonsera?
Kontakta Lotta Görling
lotta@fa21.se
073-654 74 31

Styrelsen

Agenda 2030-förbundets styrelse består av representanter för såväl företag, myndigheter som olika organisationer.

Maria Lindelöf

Ordförande
Maria Lindelöf
Mimer Bostad AB
maria.lindelof@mimer.nu

Måns Enander

Vice ordförande
Måns Enander
Länsstyrelsen
mans.enander@lansstyrelsen.se

Ordinarie ledamöter

Marie Brattström

Marie Brattström
Svealandstrafiken
marie.brattstrom@svealandstrafiken.se

Anders Westin

Anders Westin
Västmanlands Länsbildningsförbund
anders@vlbf.se

Lena Westerholm

Lena Westerholm
ABB
lena.westerholm@se.abb.com

Konstantinos Kyprianidis

Konstantinos Kyprianidis
Mälardalens Högskola
konstantinos.kyprianidis@mdh.se

Caroline Närhi
Västerås Folkhögskola
caroline.narhi@vfhsk.se

Eva Favaro

Eva Favaro
Vafab miljö
eva.favaro@vafabmiljo.se

Peter Åström
Svenska kyrkan
peter.astrom@svenskakyrkan.se

Mikael Palmqvist

Mikael Palmqvist
Centerpartiet
mikael.palmqvist@centerpartiet.se

Profil med skog