Medlemmar 2017-12-14T09:47:37+00:00

Medlem

Förbundet Agenda 21 (FA21) är en mötesplats för regional hållbar utveckling. FA21 är det enda i sitt slag i Sverige med över 70 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor. Förbundet startade 1994 med att ge ut tidningen Gröna Draken.
FA21:s roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Förbundet har en vision som vilar på fem hörnpelare; långsiktighet, solidaritet, ekologi, hållbara relationer och delaktighet.

Efter att under uppbyggnadstiden ha dominerats av organisationer inom den offentliga sektorn har förbundet alltmer blivit intressant för det privata näringslivet och även för ideella organisationer. Detta är en mycket viktig utveckling med tanke på att arbetet för hållbar utveckling är ett uppdrag för alla samhällssektorer.

Medlemsavgifter/Avgiftsnivåer

Bli medlem

Vad innebär medlemskapet?
Som medlem kan ni initiera och/eller medverka i de olika nätverk och projekt som FA21 bedriver. Ni får möjlighet till rådgivning, rabatt på utbildningar och chans att delta i kostnadsfria seminarier. Ni får dessutom tillgång till ett brett kontaktnät.
Medlemskapet innebär även ett mycket viktigt stöd till att fyra gånger per år ge ut tidningen Gröna Draken till alla hushåll i regionen, 138 000 exemplar. Som medlem får ni också rabatt på annonsering i tidningen.
Som medlem kan ni också delta på förbundets stämmor med ombud och åhörare. Förutom stämmoförhandlingarna brukar stämmorna innehålla seminarier, studiebesök och kulturaktiviteter. Normalt tas ingen avgift ut för ombud och åhörare vid stämmorna.

Diplom
Medlemmar och andra som lämnar bidrag till Förbundet Agenda 21 får ett diplom som visar att man stöder Agenda 21-processen och arbetet för hållbar utveckling i Västmanland.

Ansök om medlemskap här!