Grattis säger vi till Monica Lardén, Fagersta och Monica V.K.Aldenbjörk i Sala!

Teaterbiljetterna kommer med posten.

Den rätta raden är: På gång i det gröna