Kansli

Lotta Görling

Förbundssekreterare
Lotta Görling
073-654 74 31
lotta@fa21.se

Rolf A Hellström

Kassör
Rolf A Hellström
073-600 61 70
rolf@fa21.se

Adress
Förbundet Agenda 2030

Postadress: Kopparbergbergsvägen 45

722 19 Västerås

För besök, kontakta oss innan via email eller telefon.

Gröna Draken

Chefredaktör
Lotta Görling
073-654 74 31
lotta@fa21.se

Redaktionsråd
Lotta Görling, chefredaktör
Ann-Sofie Pfeiffer, Mälarenergi AB
Gerd Svedberg, Sala kommun
Jessika Hedén, Mälardalens högskola
Catharina Petrini, VafabMiljö
Sara Kjellerhag, Svenska Kyrkan

Korrekturläsning
Hans Mejdevi

Utgivning 2019
Nr 1 delas ut vecka 11
Nr 2 delas ut vecka 22
Nr 3 delas ut vecka 37
Nr 4 delas ut vecka 48

Annonsera?
Kontakta Lotta Görling
lotta@fa21.se
073-654 74 31

Styrelsen

Agenda 2030-förbundets styrelse består av representanter för såväl företag, myndigheter som olika organisationer.

Ordförande
Sophie Andersson 
Region Västmanland 
sophie.andersson@regionvastmanland.se

Vice ordförande
Caroline Närhi 
Västerås Folkhögskola 
caroline.narhi@vfhsk.se

Ordinarie ledamöter

Geert Schaap
Svealandstrafiken
geert.schaap@svealandstrafiken.se

Anders Westin
Västmanlands Länsbildningsförbund
anders@vlbf.se

Håkan Ax
Riksbyggen 
hakan.ax@msn.com

Sebastian Schwede
Mälardalens Högskola
sebastian.schwede@mdh.se

Liviu Voinea
Solkraft Direkt AB 
Liviu@solkraftdirekt.se

Eva Favaro
Vafab miljö
eva.favaro@vafabmiljo.se

Peter Åström
Svenska kyrkan
peter.astrom@svenskakyrkan.se

Anders Lerner
Naturskyddsföreningen 
anders.lerner@telia.com

Monica Stolpe Nordin 
Västerås stad
monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Robert Axelsson  
Länsstyrelsen
robert.axelsson@lansstyrelsen.se

Profil med skog